Garážová vrata  >  Rolovací vrata

Vratové křídlo tvoří hliníkové, ocelové nebo plastové lamely, které mohou být zateplené, nezeteplené, s okénky (slouží jako prosklení), nebo děrované lamely pro odvětrání.

Velký výběr dekorů dřeva a barevných kombinací dle RAL.

Výhodou rolovacích vrat je, že díky jejich konstrukčnímu řešení zabírají minimální prostor. Plocha vrat se roluje do skříně, umístěné nad otvorem. Vrata se standardně ovládají el. pohonem, v případě výpadku el. proudu lze vrata ovládat ručně.
Rolovací vrata je možno montovat za otvor, do otvoru či před otvor.

Ukázky práce

Rolovací vrata Hliníková